Νέα

Τελευταία νέα

βίντεο

Advance Driver Assistance Systems

Διαθέτουμε σύστημα βαθμονόμησης για να επαναφέρoυμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS: Advance Driver Assistance Systems) που βρίσκονται στον ανεμοθώρακα και χρειάζονται επαναρύθμιση μετά την αντικατάσταση του.

Leave a comment.