Δήλωση απορρήτου ιστότοπου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών Ιστοσελίδας

Γενικές πληροφορίες

H ιστοσελίδα αυτή ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία Γ Τρίκκης & Υιοί ΛΤΔ (Trikkis Autoglass)

Όπως συνηθίζεται από τους χειριστές ιστοσελίδων, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η συλλογή και η χρήση των εν λόγω δεδομένων ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (“GDPR”) που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρούμαστε ως “υπεύθυνοι επεξεργασίας” όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των εν λόγω νόμων.

Επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για να χειριστούμε ή να επεξεργαστούμε κάποιο αίτημα ή προσφορά που τίθενται μέσω της ιστοσελίδας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες ή και διαφημίσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Γενικά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία η εταιρεία κρίνει απαραίτητα για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εξυπηρέτηση των πελατών της εντός του φάσματος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων (που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση απαίτησης από ασφαλιστική εταιρεία, τιμολόγηση και είσπραξη τιμολογίων). Η εταιρεία φυλάττει τα προσωπικά δεδομένα για υπηρεσιακή χρήση και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται πιο πάνω και για όση χρονική περίοδο κρίνει αναγκαίο και όπως αυτά προβλέπονται από τον νόμο.

Cookies και η χρήση άλλων τεχνολογιών ιχνηλάτησες

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ‘cookies’. Τα ‘cookies’ είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας και συχνά περιλαμβάνουν κάποιο ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την υπηρεσία μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με cookies και τον τρόπο απενεργοποίησής τους δείτε την σελίδα https://www.allaboutcookies.org

Περίοδος διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας εκτός εάν και εφόσον μας ζητήστε να τα διαγράψουμε.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για μας. Ως εκ τούτου έχουμε εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να εμποδίσουμε την όποια απώλεια και την χρήση των προσωπικών στοιχείων ή την πρόσβαση σε αυτά με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά της.

Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή για οποιανδήποτε ερωτήματα, ή για να υποβάλετε παράπονο ή και εισήγηση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς.

τηλ..: 77777 099 (από εξωτερικό + 357 25577552)

email: central@autoglass.com.cy

Αλλαγές σε αυτή την δήλωση απόρρητου

Κατά καιρούς ενδέχεται να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε αυτή την δήλωση λόγω αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας μας, ή λόγω τροποποιήσεων του νόμου ή λόγω αλλαγών σε άλλους λειτουργικούς ή και ρυθμιστικούς λόγους.